Debata o problemach Rzeszowa

Debata o problemach Rzeszowa

W dniach 8-9 marca br., z inicjatywy Razem dla Rzeszowa odbyła się debata dotycząca bieżących problemów, zgłaszanych przez stowarzyszenia, ruchy miejskie i rady osiedla z terenu miasta Rzeszowa. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli wszystkich klubów Rady Miasta Rzeszowa (RR, PiS, PO) oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział Rzeszów. Wydarzenie było kontynuacją wcześniejszych rozmów i spotkań dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego i chaosu urbanistycznego w mieście Rzeszowie.

Podczas debaty omawiane były problemy zgłaszane przez wybrane stowarzyszenia i grupy społeczne wchodzące w skład porozumienia Razem dla Rzeszowa i współpracujące z nim. Zagadnienia podzielono na kilka kwestii. Problematyka związana z terenami zielonymi w mieście przedstawiana była przez „Rodzinny ogród działkowy Zdrowie” oraz „Zielony Zimowit”. Kwestie związane z „betonowaniem” doliny Wisłoka poruszały „Stacja Rzeszów Dziki”, „Stowarzyszenie Mieszkańców Budziwój-Biała”, „Stowarzyszenie Zielone Osiedle Grabskiego”, Mieszkańcy Osiedla „Nowe Miasto”. Chaos urbanistyczny i nieprawidłowości związane z  wydawaniem warunków zabudowy (WZ) w Rzeszowie prezentowały stowarzyszenia „Spacerówka”, „Grupa obywateli Śródmieście”, „Świadomy Obywatel Rzeszowa” i „Stowarzyszenie Zielone Płuca Osiedla Przybyszówka”. Pozostałe problemy omawiane były przez mieszkańców ul. Góreckiego oraz „Stowarzyszenie Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” oraz Radę Osiedla Króla Stanisława Augusta w Rzeszowie.

Z rozmów wyłoniły się smutne konkluzje wskazujące na to, że byłe już władze miasta Rzeszowa, doprowadziły do sytuacji, w której pozwoliły na to, aby tereny przejęte od Skarbu Państwa w ostatecznym rozrachunku trafiły do deweloperów i w znacznej mierze obszar wzdłuż Wisłoka jest już teraz w rękach prywatnych.  

Stało się tak przez wieloletni brak zagospodarowania tych terenów, nie sporządzanie planów zagospodarowanie przestrzennego oraz wieloletnie nierealizowanie uchwał Rady Miasta Rzeszowa.  To bardzo poważne zaniechanie i wielka strata dla mieszkańców Rzeszowa, którzy mogą poczuć się okradzeni z terenów mogących być teraz terenami zielonymi lub rekreacyjnymi.

Za nietrafione i złe decyzje przyjdzie zapłacić wszystkim mieszkańcom Rzeszowa. Ewentualny wykup gruntów od deweloperów będzie narażał budżet naszego miasta na potężne koszty, których można było uniknąć gdyby Rzeszów posiadał plany zagospodarowania przestrzennego i prowadził racjonalną politykę przestrzenną.

Aby zabezpieczyć resztki tkanki miejskiej i uchronić Rzeszów przed dalszymi chaotycznymi działaniami urbanistycznymi władz miasta (niezależnie od koniunktury politycznej) wszystkie strony jednomyślne przyjęły wnioskowane przez Razem dla Rzeszowa i wypracowane podczas spotkania stanowisko:

  • zorganizowanie pierwszego w Rzeszowie referendum lokalnego, połączonego z przedterminowymi wyborami na prezydenta (tematyka to m.in. Rzeszowska Strategia Obywatelska Zrównoważonego Rozwoju),
  • powołanie komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów decyzyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
  • uruchomienie konkursu na zagospodarowanie przestrzenne prawego i lewego brzegu Wisłoka (obecnie „utkną” on w Urzędzie Miasta),
  • zwiększenie uprawnień i znaczenia rad osiedli w procesie decyzyjnym w mieście,
  • rozważenie przyjęcia Rzeszowskiego Kodeksu Urbanistycznego (Inwestycji),
  • postulaty stowarzyszeń prezentowane podczas spotkania zostaną uwzględnione na piśmie, a każdy problem zostanie poddany pogłębionej analizie, następnie trafi do odpowiednich komisji Rady Miasta Rzeszowa.

Bardzo ważnym punktem spotkania były zagadnienia systemowe, które dotyczyły problematyki referendum lokalnego i komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów decyzyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Tematyka referendum lokalnego związana byłaby z rozwiązaniami systemowymi:  Rzeszowską Strategią Zrównoważonego Rozwoju; powołaniem Architekta Miasta, którego rola była niezależna od Prezydenta Miasta oraz opracowanie Masterplanu dla Doliny Wisłoka od Boguchwały do Trzebowniska (miałby on za zadanie zabezpieczenie gruntów dla mieszkańców pod tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe i zielone – ograniczyć działalność deweloperów). Z kolei nieprawidłowościami związanymi z wydawaniem WZ-etek, zamianą działek, rozchodem gruntów oraz  nierealizowaniem uchwał Rady Miasta Rzeszowa przez byłego prezydenta Tadeusza Ferenca miałaby się zająć komisja ds. wyjaśnienia mechanizmów decyzyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowie.

Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *