Twoje potrzeby-nasze priorytety

Twoje potrzeby-nasze priorytety

We wtorek 12 marca 2024 r. w Słocińskim Parku odbyło się spotkanie z kandydatami do Rady Miasta Rzeszowa oraz Kandydatem na Prezydenta Jackiem Strojnym  z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa. Podczas konferencji przedstawiono program wyborczy dla okręgu drugiego obejmującego Osiedla: 1000 – Lecia, Mieszka I,  Pobitno,  Słocina, Staromieście, Wilkowyja, Załęże

Twoje potrzeby-nasze priorytety”- pod takim hasłem kandydaci do Rady Miasta zaprezentowali wizje zmian w okręgu 2.  

Wśród kluczowych punktów programu znalazły się: 

  1. Zielone serce osiedla! – Budowa Ogrodu Jordanowskiego na Pobitnym  

Mieszkańcy od lat podejmują starania, aby na osiedlu Pobitno zrealizować projekt ogrodu jordanowskiego. Już powstała spójna koncepcja jego budowy. Planowany ogród ma być bogaty w atrakcje: sad owocowy, ogród warzywny, siłownię na świeżym powietrzu oraz amfiteatr, który, usytuowany na naturalnym zboczu, stanie się areną dla Dni Osiedla, dożynek, uroczystości, konkursów oraz innych wydarzeń szkolnych i osiedlowych. Ogród Jordanowski będzie miejscem, które zaspokoi zarówno potrzeby rekreacyjne, jak i integracyjne mieszkańców, stając się zieloną przestrzenią, która wzbogaci życie społeczne osiedla Pobitno. – Mówił Adam Napiórkowski 

2. Mała infrastruktura-wielka zmian! – Inwestujemy w place zabaw i inne elementy, które umilą czas i zwiększą atrakcyjność naszych osiedli 

Budowa placów zabaw w naszych osiedlach to kluczowy projekt, który zapewni każdemu dziecku bezpieczne i dostępne miejsce do zabawy oraz rozwoju. Obecna absencja takich przestrzeni w naszym okręgu wyborczym stanowi nie tylko zaniedbanie wobec naszych najmłodszych mieszkańców, ale również przegapioną okazję do kształtowania mocnej, zintegrowanej wspólnoty. Nowo powstałe place zabaw nie będą jedynie przestrzenią radosnej rozrywki dla dzieci, lecz także miejscem, gdzie rodzice mają możliwość spędzania czasu i zawierania nowych, lokalnych znajomości. Inicjatywy takie jak place zabaw, ogrody deszczowe, ścieżki sensoryczne oraz trasy edukacyjne mają potencjał, by nie tylko uprzyjemnić czas na świeżym powietrzu, ale również podnieść atrakcyjność naszych osiedli. – Mówiła Elżbieta Hałoń 

3. Bezpieczniej, szybciej, wygodniej- Budowa ronda przy szkole na Słocinie 

Po włączeniu Słociny do granic Rzeszowa, osiedle to nie otrzymało nowego połączenia drogowego, które mogłoby odciążyć je od wzmożonego ruchu, będącego efektem znacznego zasiedlenia przez nowych mieszkańców. Skrzyżowanie ulic: Św. Rocha, Powstańców Wielkopolskich, Słocińskiej, Wieniawskiego i Powstańców Śląskich (potocznie znane jako skrzyżowanie przy szkole) stało się kluczowym punktem, koncentrującym cały napływający ruch, zarówno z osiedla, jak i z sąsiednich terenów (tj. Zalesie, Matysówka) oraz z okolicznych miejscowości: Malawy, Kraczkowej, Chmielnika i dalszych. Nalegamy, aby przygotowana dokumentacja wraz z uzyskanym już pozwoleniem na budowę została bez zbędnej zwłoki zrealizowana. Opóźnienie w jej wykonaniu może prowadzić do utraty ważności projektu wraz z pozwoleniami, co w konsekwencji może doprowadzić Słocinę do komunikacyjnego paraliżu, od którego dzieli nas już tylko krok. – Mówił Rafał Kulig  

4. Rowerem przez miasto!- Traktem rowerowym od Mostu Mazowieckiego do mostu Lwowskiego, poznaj historię naszego miasta. 

Projekt ścieżki rowerowej łączącej Most Mazowiecki z Mostem Lwowskim stanowi nie tylko inwestycję w infrastrukturę i promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, ale także wkład w edukację historyczną. Powiedziała Iwona Matlingiewicz 

5. Przejeżdżaj płynnie i bezpiecznie! Modernizacja dróg w sercu Staromieścia

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowa dla codziennego życia każdego mieszkańca jest bezpieczna i komfortowa infrastruktura drogowa. Niestety, obecny stan dróg pozostawia wiele do życzenia. Dziurawe i zaniedbane ulice nie tylko utrudniają codzienne przemieszczanie się, ale również stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. W związku z tym planujemy przeprowadzenie remontów istniejących dróg oraz inwestowanie w nowe, bezpieczne i trwałe nawierzchnie, które będą służyć na lata. Nie zapomnimy także o chodnikach i oświetleniu, które są równie ważne dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. – Mówiła Joanna Choma  

6. Łączymy osiedla- Nowy łącznik ul. Olbrachta- ul. Lwowskiej  

Budowa łącznika między ul. Olbrachta a ul. Lwowską w Rzeszowie ma za zadanie poprawić komunikację na naszych osiedlach dzięki włączeniu jej w schemat drogowy ujęty w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego. Jest elementem przyszłościowego wpięcia w drogę biegnącą w kierunku ul. Sieciecha aż do DK97 (S19). Dzięki łącznikowi mieszkańcy będą mieli kolejne bezpośrednie połączenie z ul. Lwowską co ułatwi dojazd do innych części miasta a także w przyszłości pomoże zaprojektować drogę od ul. Słocińskiej. Już dziś mieszkańcy wspomnianej ul. Słocińskiej stoją w kilometrowych korkach, próbując wydostać się z osiedla. Nowy łącznik pozwoli na rozładowanie ruchu na tej ulicy, co przyczyni się do zmniejszenia zatorów. Obecnie niektórzy kierowcy próbują ominąć korek na ul. Słocińskiej, korzystając z wąskiej ul. Stanio, aby przedostać się do ulicy Olbrachta. Nowy łącznik będzie stanowił alternatywę, umożliwiając sprawniejsze przemieszczanie się oraz dostęp do tych tras szybkiego ruchu bez konieczności korzystania z ronda Pobitno. Dobre połączenie komunikacyjne wpłynie na jakość życia mieszkańców, umożliwiając im sprawniejsze dojazdy do pracy, szkoły czy innych miejsc. – Mówił Rafał Kulig 

7. Edukacja dla przyszłości zaczyna się blisko miejsca zamieszkania!- Rozbudowa szkoły 
i nowy żłobek na Załężu oraz budowa szkoły na Wilkowyi.  

Utworzenie zespołu żłobkowo-przedszkolnego stanowi istotny krok ku zapewnieniu adekwatnej opieki i edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to również rozwiązanie korzystne dla rodziców, którzy starają się łączyć życie zawodowe z odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi. Realizacja projektu budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego umożliwi zwiększenie liczby dostępnych miejsc w już istniejącej infrastrukturze edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym. Tym samym poprawione zostaną warunki nauki, co bezpośrednio wpłynie na komfort pracy uczniów i nauczycieli. Zwiększenie dostępności miejsc w szkole zminimalizuje stres i obawy rodziców dotyczące zapewnienia miejsca dla ich dzieci, co przyczyni się do poprawy ich jakości życia oraz zwiększenia zaufania do systemu edukacji. Takie działania są również krokiem w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego i rozwiniętego społeczeństwa.  -Mówiła Joanna Choma

Budowa miejskiego zespołu oświatowego na Wilkowyi to bardzo ważna sprawa dużej części naszego miasta. Wilkowyja to osiedle młodych ludzi, którzy nie mają tu miejskiego żłobka, przedszkola i szkoły. Część dzieci z Wilkowyi chodzi do bardzo dobrej szkoły pijarów. Ale ogromna większość jest rozwożona przez rodziców do różnych placówek w mieście. Np. szkołą rejonową dla ul. św. Kingi jest szkoła w Słocinie. Można tam dojechać dwoma autobusami albo samochodem. Poprzednie władze miasta wielokrotnie opowiadały o budowie miejskiej szkoły „za młynem”. Szkoła nie powstała a mieszkańcy opowiadają tylko „legendę o szkole za młynem”. Nie chcemy legendy tylko szkoły. – Mówił Adam Napiórkowski 

8. Blisko natury- Tereny rekreacyjne na osiedlu Załęże 

Park aktywnego wypoczynku oraz strefa relaksu wolna od samochodów, aby zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Naszym zamiarem jest stworzenie parku „aktywnego wypoczynku” oraz strefy relaksu wolnej od samochodów. Obszaru, który nie tylko zapewni mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury, ale również będzie służyć promocji świadomości ekologicznej i edukacji w tym zakresie.  – Mówił Patryk Walas 

Stojąc w Słocińskim Parku, nie mogliśmy zignorować tematu budowy nowej remizy dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Słocina. Ta inwestycja nie tylko poprawi warunki pracy naszych strażaków, ale również zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.  

Kolejną istotną kwestią, którą podjęliśmy, jest sytuacja potoku Młynówka. Jego aktualny stan wpływa bezpośrednio na życie mieszkańców osiedli Słocina, Mieszka I i Wilkowyja. Problemy z przelaniem wód z koryta potoku i podtopieniami terenów traktujemy jako priorytet.  
W związku z tym planujemy budowę suchych zbiorników retencyjnych, co jest częścią strategii zrównoważonego zarządzania wodami w naszym mieście
– mówi E.Hałoń 

Patryk Walas wspomniał też o wprowadzeniu systemu Park&Ride na osiedlu Załęże, który ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej, zmniejszając zatłoczenie dróg i emisję spalin. Natomiast budowa zjazdu z DK97, remonty ulic oraz budowa zatok autobusowych poprawią infrastrukturę drogową na osiedlu Załęże w Rzeszowie oraz zmniejszą ruchu w okolicy Ronda Kuronia. 

Kandydaci pamiętają również o seniorach, chcą zadbać o lepszy dla nich dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaproponować im programy aktywizacji, aby zapewnić im aktywny  i pełnowartościowy udział w życiu społeczności. – Mówiła Iwona Matlingiewicz 

Okręg 2 reprezentują:

1. Rafał Kulig – sekretarz w Radzie Osiedla Słocina, inżynier produkcji w lotnictwie. 
2. Joanna Choma studentka prawa, Sekretarz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Piłsudskiego. Józefa 
3. Miłosz Elgass – prawnik, Zastępca Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, wykładowca akademicki. 
4. Aneta Szczygieł – historyk oraz socjolog z wykształcenia, członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 
5. Patryk Walas – współzałożyciel Stowarzyszenia Nasze Załęże, pasjonat fotografii. 
6. Iwona Matlingiewicz – architekt, przedsiębiorca, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
7. Elżbieta Hałoń – strażak, Sekretarz w OSP Rzeszów-Słocina, członek stowarzyszenia „Dzielnica”, mgr ochrony środowiska. 
8. Adam Napiórkowski – „Dzielnica”. Przez prezes stowarzyszenia dwie kadencje Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno, pasjonat historii Rzeszowa.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *