Spotkanie organizacji pozarządowych

Spotkanie organizacji pozarządowych

Przedstawiciele Razem dla Rzeszowa Adam Moczulski i Artur Polakiewicz ↗ uczestniczyli w spotkaniu organizacji pozarządowych zorganizowanym przez Przewodniczącego Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Marcin Deręgowski ↗. Spotkanie odbyło się z udziałem posłów Paweł Kowal ↗ i Michał Krawczyk – poseł na Sejm RP ↗.Była to okazja, żeby porozmawiać o problemach dotykających organizacje pozarządowe, wymienić się opiniami i doświadczeniami, a także przedstawić swoje postulaty i oczekiwania.

Na spotkaniu zdiagnozowano również problemy NGO-sów i przedstawiono propozycje ich rozwiązań:
❎ biurokracja ✅ m.in.: uproszczenie działalności finansowej i sprawozdawczości, uproszczenie rejestracji
❎ problemy z finansowaniem działań ✅m.in.: całoroczny nabór projektów, decentralizacja środków dla NGO-sów na województwo (najmniejszą ilość dotacji otrzymują stowarzyszenia z woj. podkarpackiego, najwięcej z woj. śląskiego)
❎ problemy lokalowe ✅ utworzenie Centrum NGO-sów (Urban Lab nie spełnia swojej roli), byłaby to również przestrzeń współpracy NGO-sów
❎obstrukcje administracji ✅nie hamowanie i przyspieszenie podjęcia decyzji w sprawach dot. organizacji pozarządowych
❎negatywna propaganda ✅ nie upolitycznianie działalności społecznej (podczas spotkania ani razu nie padło słowo polityk, polityczne, wszyscy zebrani działają na rzecz społeczeństwa) co skutkuje ograniczonym zaufaniem społecznym
❎problem archiwizacji ✅przekazanie dokumentacji kadrowo–płacowej pracowników stowarzyszeń nieodpłatnie do archiwów państwowych co po latach umożliwi dostęp do tych dokumentów.

Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi funkcjonowania organizacji społecznych w kraju oraz naszym mieście zachęcamy do kontaktu.

Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *