Wspólna przestrzeń – dobre sąsiedztwo.

Wspólna przestrzeń – dobre sąsiedztwo.

W poniedziałek, 11 marca 2024 r. na peronie stacji Rzeszów – Staroniwa, w pobliżu planowanego przez obecne władze Rzeszowa wiaduktu nad torami, kandydaci Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, zaprezentowali program dla okręgu trzeciego. Okręg trzeci obejmuje osiedla: Dąbrowskiego, Gen. Grota Roweckiego, Kmity, Piastów, Pułaskiego, Staroniwa, Śródmieście, Zawiszy Czarnego, Zwięczyca.

Program zaprezentowali kandydaci do Rady Miasta: Jacek Strojny ↗ (kandydujący także na urząd Prezydenta), Ewelina Kloc ↗, Paweł Delikat ↗, Nikola Pantuła ↗, Andrzej Korczyński ↗ oraz Magdalena Cywińska ↗.

Program pod hasłem “Wspólna przestrzeń – dobre sąsiedztwo”, jak zaznaczali prezentujący nie wyczerpuje dostrzeganych lokalnych wyzwań, obejmuje jednak priorytetowe i możliwe do zrealizowania zadania, które w kontekście zadań w innych okręgach, jak i ogólnomiejskich – RAZEM tworzą spójną całość oraz kompletne spojrzenie na dalszy rozwój Rzeszowa.

Program dla okręgu nr 3 składa się z ośmiu punktów:

  1. Budowa tunelu na ul. Langiewicza

Bezkolizyjnie do centrum – łączmy a nie dzielmy!

Dostrzegamy problemy komunikacyjne naszego miasta, narosło wokół nich wiele sytuacji konfliktowych. Zamiast forsować kontrowersyjne i kosztowne przedsięwzięcia, proponujemy zacząć od tych nie budzących tak wielkich emocji, a mogących szybciej i taniej rozpocząć realizację łączenia wschodniej i zachodniej części miasta, przeciętego terenami kolejowymi.

  1. Budowa bezpłatnego parkingu wielopoziomowego (Podpromie, Szopena, Pułaskiego)

Uporządkujmy samochody w Śródmieściu!

Nie jesteśmy zwolennikami kategorycznych regulacji i zakazów wjazdu do miasta. Ludzie nadal bardzo cenią sobie ten rodzaj dostępności, więc auta w mieście są i trzeba ten fakt brać pod uwagę. Wpisując się w ogólnomiejską politykę rozwiązywania kwestii komunikacyjnych, chcemy na ile jest to możliwe wykorzystać rezerwy terenowe na bezpłatne parkingi. Takie działania naszym zdaniem nie muszą wiązać się z utratą miejsc zielonych i mamy na to pomysł.

  1. Przebudowa ul. Staroniwskiej (+ łącznik do osiedla Zawiszy Czarnego) oraz ul. Jarowej

Modernizujmy dla komfortu poruszania się wszystkich użytkowników!

Mimo nadejścia XXI w. niektóre rzeszowskie ulice, w tym na osiedlach przyłączonych w ostatnich latach do Rzeszowa, nie posiadają poboczy, przepisowych chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych, czy kanalizacji deszczowej. Przykładami takich dróg są m.in. ulica Staroniwska oraz ulica Jarowa. Na drogach tych pojawia się realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników tej infrastruktury. Pomimo trwających od 2018 r. prac nad koncepcją przebudowy ul. Staroniwskiej, do dnia dzisiejszego nie domknięto tematu jej finalnej wersji, choć mieszkańcy wypracowali ugodową, ostateczną wersję rozwiązania. Dnia 7 marca br. miało miejsce otwarcie ofert złożonych na opracowanie dokumentacji dot. Rozbudowy ul. Jarowej. Ponad 5-letni okres procedowania koncepcji przebudowy ulic na rzeszowskich osiedlach to zbyt długo, trzeba to przyśpieszyć i przejść wreszcie do realizacji. Poza myśleniem w skali makro o rozwoju inwestycji drogowych w mieście, trzeba skupiać się także na tym, co bezpośrednio dotyka mieszkańców i dbać o ich bezpieczeństwo już tu i teraz. Problem utrudnionej komunikacji i braków podstawowych elementów infrastruktury drogowej widoczny jest wszędzie, również na osiedlach nowych, takich jak osiedle Zawiszy Czarnego. Na osiedlu tym dostrzegamy skalę problemów np. brak chodnika na ul. Podgórskiej, albo wąskiego gardła na ul. Zawiszy Czarnego w okolicach OBI, a także ogólną potrzebę udrożnienia wyjazdu z tego osiedla, stąd proponowany łącznik z ul. Staroniwską. Inwestycje takie muszą być naszym zdaniem systematycznie realizowane.

  1. Metamorfoza targowisk (Balcerowicza, Staszica, Targowa)

Świeżo, dostępnie i lokalnie – integrujmy producentów i mieszkańców!

Chcemy zbliżyć do siebie lokalnych producentów żywności i drobnych usługodawców oraz mieszkańców. Obecna infrastruktura i organizowane doraźnie bazarki nie są w stanie zapewnić sprzyjających do tego warunków. Plany przebudowy okolic hali targowej zakrawają na megalomanię z jednoczesnym brakiem poszanowania tak kontekstu, jak i obecnie korzystających z tych terenów osób. Chcemy propagować lokalne produkty i sprawiać, że lokalni przedsiębiorcy będą mogli na poszczególnych osiedlach znów budować swoje marki osobiste w oparciu o jakość dostarczanych produktów i usług. Chcemy tworzyć ośrodki skupiające lokalne społeczności i ułatwiające nawiązywanie naturalnych, lokalnych relacji, a planując działania modernizacyjne w szczególności myśleć o ludziach, którzy je tworzą i z nich korzystają. Szanujemy dorobek osób, które swoje życie zawodowe oparli na handlu w tych miejscach, chcemy ich wspierać zarówno teraz, w trakcie, jak i po zakończeniu planowanych działań związanych z metamorfozą targowisk.

  1. Rewitalizacja przestrzeni międzyosiedlowych oraz wspólnych

Dbajmy o dobry klimat rzeszowskich osiedli – przestrzeń dla wszystkich pokoleń!

Chcemy stwarzać warunki do budowania więzi społecznych. Zwłaszcza dziś w epoce cyfryzacji i atomizacji życia społecznego szczególnie jest o to trudno. Ułatwieniem mogą być atrakcyjne, zmodernizowane przestrzenie półprywatne i wspólne, oferujące więcej niż tylko trawnik i ławki. Dobrze przemyślana, odpowiadająca psychologicznym uwarunkowaniom człowieka przestrzeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów. Dotyczy to zarówno przestrzeni w obrębie osiedli wielorodzinnych, jak i publicznych terenów rekreacyjnych np. wokół Zalewu, gdzie brak jest spójnej wizji jego zagospodarowania oraz spięcia funkcjonalnego obydwu stron zalewu, np. w formie mostu pieszo-rowerowego łączącego ścieżki w jego południowej części. Chcemy zazieleniać osiedla, wzbogacać je o elementy małej architektury parkowej, dbać o estetykę, o bezpieczeństwo poprzez doświetlenie lub objęcie monitoringiem osiedlowym miejsc niebezpiecznych, ale także tworzyć przestrzeń służącą integracji wszystkich pokoleń oraz promocji zachowań prozdrowotnych np. boiska, stoły do ping ponga itp. Przestrzeń wspólna musi zachęcać do przebywania w niej i być wizytówką naszych relacji oraz wartości.

  1. Uruchomienie fontanny na Bulwarach – nowa przestrzeń do integracji

Szanujmy tradycję – twórzmy razem nowe wspomnienia!

Wiele miejsc w Rzeszowie przywołuje wspomnienia i budzi pozytywne emocje. Fontanna na Bulwarach jest jednym z takich miejsc. Chcielibyśmy aby znów cieszyła oczy i owiewała nas ożywczą bryzą w upalne lato, stanowiąc akcent krajobrazowy, miejsce spotkań i cel spacerów. Trzeba dbać o tradycję, szanować historię i na jej fundamentach budować nowe wspomnienia.

  1. Nowe oblicze zespołu ROSiR przy ul. Pułaskiego

Zaplecze sportowe w centrum uwagi!

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada znaczące walory architektoniczne, doceniane w branżowej prasie także na zachodzie Europy. Powstały w połowie XX w. zespół budynków i otwartych basenów, miał pierwotnie znaczenie ogólnowojewódzkie. Dziś ranga obiektu jest już zupełnie inna, jego stan techniczny uległ pogorszeniu, nie spełnia on współczesnych standardów organizacji zawodów sportowych, a i jego wygląd pozostawia wiele do życzenia mimo modernizacji części basenów otwartych.
Chcemy aby obiekt ten, mocno związany z osiedlem Pułaskiego oraz centrum Rzeszowa, zyskał nowe życie i adekwatną funkcjonalność. Modernizacja ROSiR może być również pretekstem do uzupełnienia go o wielopoziomowy parking pod terenem zielonym w jego zachodniej części, co pozwoli zintegrować teren obecnego, uciążliwego i niewystarczającego parkingu z parkiem otaczającym Ośrodek.

  1. Ochrona Lisiej Góry

Ocalmy nasz miejski las!

Lisia Góra to jedyny taki teren w Rzeszowie – prawdziwy las, wymagający ochrony, przez wszystkich postrzegany jako wartościowy. Zieleń stanowi przeciwwagę dla postępującej betonozy miasta. Nie ma zrównoważonego rozwoju bez troski o naturalne ekosystemy. W Rzeszowie ciągle taki ekosystem mamy. Jego potencjał służy nam oraz może służyć przyszłym pokoleniom. Dlatego chcemy pogodzić jego ochronę z dostępnością jego walorów edukacyjnych i budować świadomość rzeszowian przez informację, edukację, obserwację i doświadczanie.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *