Debata w SARP Rzeszów

Debata w SARP Rzeszów

W dniu 25 lutego na zaproszenie Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyła się debata dotycząca uporządkowania problemów zagospodarowania przestrzennego naszego Miasta. Gościliśmy przedstawicieli wszystkich klubów Rady Miasta oraz przedstawicieli Ruchów Społecznych. W debacie uczestniczyli radni: Jolanta Kaźmierczak (PO), Marcin Deręgowski (PO), KonradFijołek (Rozwój Rzeszowa), Krystyna Stachowska (Rozwój Rzeszowa), Marcin Fijołek (PiS), Robert Kultys (PiS).

Gościliśmy, również partnerów społecznych: Jacek Strojny (Razem dla Rzeszowa), Artur Polakiewicz (Razem dla Rzeszowa), Sławomir Nosal (Stacja Dziki Rzeszów). Ze strony SARP w dyskusji uczestniczyli: Piotr Rzeźwicki, Piotr Orlewski, Marek Chrobak, Maciej Trybus, Iwona Matlingiewicz, Tomasz Kudła, Wacław Matłok.

Podczas spotkania zostały poruszone bardzo ważne tematy instytucjonalne mające wpływ na właściwe kształtowanie polityki przestrzennej. Dotyczyły powołania Architekta Miasta Rzeszowa oraz nadania mu realnego wpływu na kreowanie polityki przestrzennej oraz przyjęcie Uchwały Krajobrazowej dbającej o szeroko rozumianą estetykę miasta, ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do słuszności ww. postulatów.

Ponadto dyskutowano o projekcie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego (sąsiedztwo stadionu Resovii). W tym temacie rozważany był powrót funkcji publicznej dla tych terenów. SARP Rzeszów wnioskował o utrzymanie obowiązującej treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który umożliwia realizację Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.

Ważnym punktem rozmów była możliwość powrotu planowanego budynku Sądu Okręgowego do pierwotnej lokalizacji zgodnej z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego “Temida”. W przekonaniu większości obecnych lokalizacja nowego sądu w okolicach ul. Granicznej jest nieporozumieniem. W czasie rozmów zwrócono uwagę, że działka przy ul. Dołowej stanowi „bombę ekologiczną” (na jej terenie znajduje się byłe wysypisko śmieci w której dominują inwazyjne nieczystości ropopochodne). Rekultywacja tego terenu będzie możliwa tylko przy współpracy miasta z administracją rządową.

Podjęto także temat konieczności uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Kopca Konfederatów – terenu, który stanowi ważne tereny rekreacyjne Rzeszowa. Strona społeczna przedstawiła koncepcje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia oraz rozwiązania, które zmniejszą ingerencję w tereny zielone.

Jednym z punktów debaty był temat wprowadzenia w życie Uchwały Obywatelskiej wniesionej przez Porozumienie Razem dla Rzeszowa o zwiększeniu dostępu mieszkańców do informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inicjatyw inwestycyjnych. Strony zgodziły się co do jej słuszności i przyspieszenia prac nad jej realizacją przez Władze Miasta Rzeszowa.

SARP wyraża nadzieję, że jest to początek owocnej współpracy władzy, obywateli miasta oraz specjalistów. Porozumienie Razem dla Rzeszowa zaprosiło już wszystkie strony na kolejne spotkanie, gdzie jednym z punktów dyskusji będzie referendum lokalne w dniu przedterminowych wyborów na prezydenta Rzeszowa. Ustalono, że gospodarzem następnego spotkania będzie Rada Miasta Rzeszowa.

Debata o planowaniu przestrzennym

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *