Przepisy prawne a dostęp do słońca na rzeszowskich osiedlach

Przepisy prawne a dostęp do słońca na rzeszowskich osiedlach

W związku ze sygnałami, które docierają do nas w ramach inicjatywy Watchdog Rzeszów, przyjrzeliśmy się kwestii dostępu do słońca w coraz gęściej zabudowywanych rzeszowskich osiedlach.

W Polsce naturalne nasłonecznienie mieszkań gwarantuje obywatelom prawo budowlane. Przepisy te wprowadzono, aby przeciwdziałać patologiom, które doprowadziły w historii do powstawania tzw. „podwórek-studni”. Uznano, że światło słoneczne jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju i życia człowieka a dostęp do światła powinien być zagwarantowany prawnie. Według obowiązujących przepisów każde powstające mieszkanie w Polsce musi posiadać dostęp do naturalnego nasłonecznienia w ilości minimum 3 godzin w ciągu dnia, co reguluje §60 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie”:
 
§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8 –16, natomiast pokoje mieszkalne –  w godzinach 7 –17 .
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się̨ ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się̨ ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się̨ wymaganego czasu nasłonecznienia.
 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to pakiet przepisów regulujących projektowanie, wznoszenie, przebudowy i remonty budynków. Nowe warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 to kulminacja zmian zapoczątkowanych jeszcze w 2014 roku. Dotyczą one głównie oszczędzania energii oraz izolacyjności cieplnej.

Czy przepisy te są respektowane w realizowanych inwestycjach na terenie Rzeszowa? Już pobieżna amatorska analiza wykazuje, że nie jest idealnie. Czy w Rzeszowie w okresie boomu inwestycyjnego budowane są mieszkania, które nie mają zapewnionego dostępu do światła słonecznego a ich nabywcy są często zupełnie nieświadomi tego faktu? Aby zbadać prawidłowe nasłonecznienie pomieszczeń architekci wykonują specjalistyczne analizy. Czy są jednak przykłady, gdzie wykonanie analiz jest zbędne? Czy mogą być sprzedawane mieszkania, które posiadają okna jedynie od strony północnej?

Ponadto minimalne odległości między budynkami z uwagi na naturalne oświetlenie reguluje z kolei §13 ww. rozporządzenia. Mówi on o tym, że odległość ta powinna być w przybliżeniu równa wysokości budynku. Czy są w  Rzeszowie sytuacje, w których odległość ta nie jest zapewniona?

Stawiamy powyższe pytania, gdyż na Mapę problemów oraz Watchdog Rzeszów otrzymujemy sygnały, że przedstawiony wyżej problem może mieć miejsce również w naszym mieście.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: watchDOGrzeszow@protonmail.com

Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *