Dobre praktyki w zakresie komunikacji i transportu miejskiego

Dobre praktyki w zakresie komunikacji i transportu miejskiego

Niezmiernie ważne jest opracowanie dla naszego miasta Rzeszowa „Programu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego”. Dobrym przykładem takiego systemowego podejścia jest plan rozwojowy miasta Wrocławia, ↗ który zakłada koncentrację usług przewozowych na głównych kierunkach ciążenia ruchu, lecz przy zachowaniu określonych jako minimalne standardów dostępności dla każdego podobszaru (osiedli, dzielnic, gmin podwrocławskich), oraz do poszczególnych ośrodków w aglomeracji.

Pewne rozwiązania można podpatrzeć w programie NICHES +, który miał na celu sieciowanie podmiotów zaangażowanych w opracowywanie innowacyjnych koncepcji transportu miejskiego. Była to kontynuacja wcześniejszego projektu NICHES, który miał podobne cele, ale różnił się tematami. Oba programy miały misję stymulowania debaty na temat innowacyjnego transportu miejskiego. Uczestnikami były zainteresowane strony z różnych sektorów, a ich zadaniem było wypracowanie najbardziej obiecujących nowych koncepcji. NICHES + przeanalizował innowacyjne koncepcje transportu miejskiego, a także przyjrzał się potrzebom jego potencjalnych użytkowników. W ramach programu opracowano broszurę „Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego. Od teorii do praktyki”.

Interesującym z punktu dobrych praktyk w zakresie transportu miejskiego wydaje się być raport firmy Deloitte pt. „Ekspertyza dotycząca instytucjonalnych modeli funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolitalnym w świetle zapisów Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych”. Celem opracowania było wskazanie kluczowych zmian prawnych, finansowych i organizacyjnych umożliwiających dokonanie procesu zintegrowania transportu zbiorowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.

Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *