Nasza wizja Rzeszowa – miasta zrównoważonego rozwoju

Nasza wizja Rzeszowa – miasta zrównoważonego rozwoju

Urbanizacja i rozwój miast generuje wiele problemów gospodarczych, społecznych czy ekologicznych. Miasto powinno być w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Skoro nie ma alternatywy dla miast, niezbędne jest stworzenie warunków zapewniających zdrowe, wygodne, produktywne i zwyczajnie szczęśliwe życie w nim.

Problemy z jakimi borykają się współczesne miasta w państwach rozwiniętych i rozwijających się obejmują bezrobocie, niezrównoważoną strukturę zawodową, ubóstwo, przeludnienie, braki w infrastrukturze, zanieczyszczenie środowiska, zapewnienie mieszkań i budynków socjalnych, problemy z transportem miejskim, z zapewnieniem wody mieszkańcom miast i podmiotom gospodarczym czy postępowanie z odpadami. Odpowiedzią na te kwestie są:

W Nowej Agendzie Miejskiej podkreślono, że miasta i inne osiedla ludzkie powinny stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać możliwości obecnego i przyszłego zrównoważonego i inkluzyjnego rozwoju gospodarczego. Miasta przyszłości powinny przyjąć i realizować strategie zarządzania i redukowania zagrożeń oraz budowania odporności na zagrożenia wywołane przez naturę i człowieka. Miasta powinny także podejmować działania mieszczące się w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu oraz chronić i odpowiednio zarządzać ich ekosystemami, zasobami wody, środowiskiem naturalnym i różnorodnością biologiczną. Agenda ta wyznacza zasady i priorytety rozwoju miast (innymi słowy, kreśli wizję miast przyszłości) na kolejne 20 lat, kiedy to odbędzie się następna konferencja Habitat IV.

Realizacja Nowej Agendy Miejskiej ma się przyczynić do zakończenia ubóstwa i głodu, zmniejszenia nierówności, promowania zrównoważonego rozwoju, poprawy zdrowia i dobrobytu ludności i ochrony środowiska. Jest ona oparta na zasadzie zrównoważenia środowiska naturalnego obejmującej promocję czystej energii i zrównoważonego wykorzystania obszarów i zasobów, ochronę ekosystemu i różnorodności biologicznej, włączając w to zdrowy styl życia w harmonii z naturą, promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji, budowanie miejskiej odporności na zagrożenia i dostosowanie się do zmian klimatu.

W Nowej Agendzie Miejskiej społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii, wydajnego i zrównoważonego transportu mającego przyczynić się do zmniejszenia przeludnienia i zatłoczenia miast, zanieczyszczenia powietrza, efektu „wyspy ciepła” i hałasu. Potrzeby osób ubogich, niepełnosprawnych oraz mieszkających w nieformalnych osiedlach powinny zostać uwzględnione. Tak więc przyszłość miast zrównoważonych to miasta inteligentne, otwarte, odporne na zagrożenia i zielone.

Taka jest wizja naszego miasta Rzeszowa.

https://habitat3.org/

https://www.urbanagendaplatform.org/

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *