Debata z cyklu „Czas Regeneracji”

Debata z cyklu „Czas Regeneracji”

Wczoraj w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Czas Regeneracji” organizowanego przez CoopTech Hub ↗, Inicjatywę Wschód, Polska Sieć Ekonomii ↗ i Fundacja Impuls ↗. W ramach spotkania odbyła się debata i warsztaty dotyczące przyszłości i wizji Polski. Razem dla Rzeszowa było patronem tego wydarzenia.

W debacie uczestniczyli:
Elżbieta Niedzielska – prezes Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, działaczka społeczna kierująca się mottem „nie ma rzeczy nie możliwych, a są jedynie trudne do wykonania”. Jej pasją są ludzie, niesienie im pomocy i działalność na rzecz rozwiązywania ich problemów. Swą rolę skutecznie realizuje w Radzie Osiedla, stowarzyszeniach, klubach seniora i inicjatywach miejskich. Zawodowo germanistka i rusycystka odpowiedzialna m.in. za organizacje misji gospodarczych oraz wprowadzanie zagranicznych inwestorów na rynek polski. Doświadczenie zdobywała w sektorze inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego i międzynarodowych firmach konsultingowych.
dr Adam Rogoda – Polska Sieć Ekonomii, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo zainteresowany developmentalizmem, polityką przemysłową, w szczególności rolą państwa w procesach doganiania oraz problemami społeczno-gospodarczymi krajów Bliskiego Wschodu. Prywatnie miłośnik kolei i reforestacji.
dr Jakub RokInicjatywa Dzikie Karpaty ↗, aktywista, badacz, absolwent ochrony środowiska i geografii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Od 2010 r. jest pracownikiem EUROREG-u. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zlecanych m.in. przez Bank Światowy, Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowe Centrum Nauki, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Prowadził badania w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Brał udział w konferencjach międzynarodowych m.in. w Polsce, Islandii, Hiszpanii, Niemczech i Turcji. Współtworzy Obóz dla Puszczy.

Prowadzenie: Zofia Sobczak – działaczka społeczna, członkini stowarzyszenia Energia Miast ↗ koordynatorka spotkań “Czas Regeneracji” w CoopTech Hub, działaczka społeczna. Członkini zarządu Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w latach 2014-2016. Inicjatorka i liderka akcji ocalenia kina Femina w Warszawie. W latach 2017-2020 członkini zarządu Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, współprowadząca “Wiadomości z końca świata” o tematyce społecznej i politycznej.

Następnie uczestnicy spotkania podzieleni zostali na kilka grup, w których wraz z panelistami wspólnie omawiali swoje potrzeby, obawy, marzenia i nadzieje związane z przyszłością Polski. Celem tych dyskusji było wypracowanie koncepcji zmian, które mogą przyczynić się do lepszego zaangażowania obywateli w życie społeczeństwie. Na zakończenie, nasi goście przedstawili wnioski i wizję przyszłości, w której obywatele odgrywają aktywną rolę w kształtowaniu rzeczywistości, a pomysły i inicjatywy podejmowane przez rządzących są jak najbliżej ich potrzeb.
„Czas Regeneracji” to część cyklu spotkań, kolejne odbywać się będą m.in. w Starachowicach, Gnieźnie, Krakowie i Warszawie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ ↗

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *