Diagnoza jakości życia mieszkańców Rzeszowa

Diagnoza jakości życia mieszkańców Rzeszowa

Od samego początku powstania naszego ruchu podejmujemy wiele aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Teraz dodatkowo zwróciliśmy do mieszkańców Rzeszowa z prośbą o wzięcie udziału w internetowej ankiecie (CAWI) dotyczącej satysfakcji z jakości życia w naszym mieście. Mogliśmy dzięki temu wzbogacić nasze postrzeganie aktualnych problemów rozwojowych naszego miasta.

Przeprowadzone przez nas badanie zadowolenia mieszkańców Rzeszowa mierzone było w oparciu o wybrane wskaźniki jakości życia (urbanistyka i dostępność, infrastruktura transportowa, jakość środowiska, subiektywny dobrobyt, bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne, czas wolny i oferta kulturalna, zaufanie do władz, zdrowie, materiale warunki życia). W załączonych poniżej raportach prezentujemy wyniki. Szczególne ciekawe poznawczo są odpowiedzi na postawione pytanie otwarte.

Główne wnioski, na które warto zwrócić uwagę na wyniki dotyczą:

  • niskiej oceny jakości powietrza,
  • niskiego zaufania do Rady Miasta Rzeszowa,
  • niskiej oceny zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza wśród respondentów mieszkających w blokach,
  • braku zaufania do prezydenta miasta, przy jednocześnie dość zróżnicowanym stosunku do jego 18-letniego zarządzania,
  • braku poparcia społecznego dla decyzji T. Ferenca o „namaszczeniu” ministra Warchoła, zwłaszcza wśród osób od urodzenia mieszkających w Rzeszowie,
  • wzrostu niezadowolenia w związku z brakiem uwzględniania postulatów społeczności lokalnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania!

Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *