Warsztaty dot. zagospodarowania terenu w okolicach PCLA

Warsztaty dot. zagospodarowania terenu w okolicach PCLA

W ostatnich dniach przedstawiciele stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, Jacek Strojny ↗ oraz Adam Moczulski brali udział w warsztatach projektowych poświęconych sposobowi w jaki ma zostać zagospodarowany teren w okolicy przyszłego stadionu PCLA przy al. Witosa w Rzeszowie.
Warsztatom towarzyszyła dyskusja a przyczynkiem do całego przedsięwzięcia stał się opracowywany właśnie plan miejscowy dla tego rejonu miasta. Organizatorem warsztatów był Architekt Miasta Janusz Sepioł przy współudziale Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie. To było niezwykle cenne doświadczenie.

Oczywiście opracowanych koncepcji nie możemy opublikować. Stanowią one podstawę dalszych prac MKUA, Wszystkie one były jednak niezwykle inspirujące. Zespołom gratulujemy kreatywności. Pragniemy jednocześnie podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami:
1️⃣ Warsztaty projektowe z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej oraz ekspertów, w tym zewnętrznych (z Krakowa, Lublina i Łodzi) to w Rzeszowie powiew świeżości, ale… także ewenement w skali Polski. W taki właśnie sposób uzgadnia się zagospodarowanie kluczowych przestrzeni miejskich w krajach o silnym społeczeństwie obywatelskim i ugruntowanej demokracji. Deklarujemy w tym miejscu wsparcie dla Architekta Miasta oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w utrwalaniu tego standardu postępowania. Przypominamy, że od samego początku postulowaliśmy taki sposób na modelowanie miejskich przestrzeni.
2️⃣ Zaproszeni eksperci, w tym przedstawiciel Razem dla Rzeszowa, prof. Jacek Strojny, zgodzili się, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ekspozycji PCLA, a więc takiego zagospodarowania przestrzeni publicznej, które nie tylko podkreśli charakter miejsca i zapewni realizację spójnych z nim usług publicznych, ale także stworzy wystarczająco rozległe przedpole dla prezentacji nowoczesnego i atrakcyjnego architektonicznie obiektu.
3️⃣ Zewnętrzni eksperci negatywnie odnieśli się do praktyk rozszerzania strefy śródmiejskiej na tereny okolic ul. Witosa. Stanowisko stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa jest tutaj niezmienne. Tego typu działania, czy to w ramach planów miejscowych czy w ramach osławionych WZ-tek mogą stanowić nie tylko zagrożenie dla jakości zagospodarowania przestrzennego. Powodują również tworzenie mieszkań trwale pozbawionych dostępu do światła słonecznego (np. na elewacjach północnych). Niestety jest część klientów, którzy ze względów finansowych mogą godzić się na taką ofertę. W najbliższym czasie podejmiemy działania w celu znaczącego ograniczenia takich praktyk w naszym mieście.
4️⃣ Przekazaliśmy bezpośrednio na ręce Przewodniczącego MKUA oraz Przewodniczącego Rady Miasta Andrzej Dec ↗ korespondencję prowadzoną z Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa ↗ w zakresie zgłoszonego przez nas postulatu powołania komisji ds. „Woodenhouse”. Przypominamy że komisja ta miała dotyczyć wyjaśnienia przyczyn tej konkretnie sprawy, a także jednoznacznego określenia czy inne inwestycje tego typu, już zrealizowane lub wciąż w trakcie realizacji nie są obarczone podobnymi wadami prawnymi. Wyrażamy nadzieję, że temat zostanie w końcu podjęty i będzie możliwe ograniczenie ryzyka finansowego dla budżetu miasta, urzędników wydających decyzje, a przede wszystkim nas mieszkańców Rzeszowa.

Jacek Strojny
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Jacek Strojny (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *