Spotkanie z przewodniczącymi rzeszowskich rad osiedli

Spotkanie z przewodniczącymi rzeszowskich rad osiedli

Nasz zespół w składzie Ewelina Kloc ↗, Rafał Kulig ↗, Adam Moczulski ↗ i Michał Wróbel ↗ uczestniczył w noworocznym spotkaniu Prezydenta Miasta z przewodniczącymi rzeszowskich rad osiedli. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej współpracy miasta z ludźmi zaangażowanymi, którzy na co dzień dbają o potrzeby mieszkańców oraz najbliższe otoczenie.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że partycypacja to nie puste słowo. Jednym z narzędzi partycypacji jest realne włączanie rad osiedli w procesy decyzyjne. W dniu 10 stycznia br. przed połączonymi radami sześciu osiedli, nasz przedstawiciel Jacek Strojny ↗ zaprezentował przygotowaną przez Razem dla Rzeszowa ↗ inicjatywę, która obejmuje:

  • Uruchomienie budżetu osiedlowego obejmującego: środki wolne, środki celowe, środki na mikrogranty osiedlowe
  • Zapewnienie realnego wpływu rad osiedli na planowanie przestrzenne i inwestycje realizowane na terenie osiedla

Budżet osiedlowy nie jest rozwiązaniem nowym – wprowadzono go m.in. w Poznaniu, Szczecinie czy Tarnowie. Przeznaczony on może być, zgodnie z decyzją rady osiedla m.in. na infrastrukturę, kulturę, edukację, ekologię, estetykę osiedla. Budżet ten powinien być określany na podstawie obiektywnych kryteriów, np. liczba ludności, powierzchnia.

W zakresie punktu drugiego, oczywiście obecnie rady osiedla mogą wyrażać opinie na różne tematy, zarówno z własnej inicjatywy jak i w różnego typu procesach konsultacyjnych. Konieczna jest jednak zmiana praktyki realizacji tego procesu. Podjęcie przez Prezydenta Miasta lub Radę Miasta kluczowych decyzji dotyczących osiedla sprzecznych z opinią rady osiedla powinno wymagać odpowiedniego uzasadnienia oraz zakomunikowania mieszkańcom.

Oba wymienione punkty razem pozwalają na zwiększenie sprawczości rad osiedli oraz wyzwolenie potencjału społeczeństwa obywatelskiego, zachęcając większą liczbę osób do angażowania się w pracę na rzecz swoich małych ojczyzn.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *