Zielone Osiedle Grabskiego

Członkowie Stowarzyszenia Zielone Osiedle Grabskiego, zastanawiają się nad zmianą nazwy na Stowarzyszenie Osiedle Grabskiego, gdyż poprzez działania UM i deweloperów zieleni praktycznie już tutaj nie ma. Wprowadzaliśmy się na to osiedle ponad 14 lat temu i deweloper wówczas nazywał to miejsce kameralnym, zapewniał o jego wyjątkowości t, ale z drugiej strony już wtedy starał się o decyzje o warunkach zabudowy na kolejne etapy budowy, o których nikt z mieszkańców osiedla nie był informowany bo pracownicy UM nie uznawali mieszkańców za strony postępowania albo działki były tak dzielone aby nikt do momentu wjazdu koparek na teren budowy nie znał planów dewelopera. Teraz przez innych mieszkańców Rzeszowa jesteśmy nazywani rzeszowskimi czworakami gdyż zabudowa stała się tutaj tak gęsta, że niektóre balkony w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach oddalone są od siebie tylko na odległość 1m. Teren przy samym Zalewie, który w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa przewiduje zieleń urządzoną – parki dzielnicowe jest w tej chwili zabudowywany budynkami wielorodzinnymi. Jak widać Studium swoje, a decyzje wydawane przez urzędników swoje. W chwili obecnej toczą się prace
nad opracowaniem nowego Studium – jeśli to ma tak wyglądać jak tutaj to po co to w ogóle robić?


Miało być to miejsce zielone, przyjazne dla mieszkańców – teraz jest zabudowane do granic możliwości, a skrawki zieleni przedostają się jedynie poprzez otwory w płytach jumbo, które są ulubionym materiałem na wykończenie dróg i chodników przez deweloperów – tylko w jednym celu –
aby sprostać wymaganiom stawianym w decyzjach o WZ aby część działki miała tzw. powierzchnię biologicznie czynną. Jak się niedawno okazało część parkingu przy placu zabaw będzie przeznaczona na miejsca postojowe dla nowo prowadzonej inwestycji wielorodzinnej zlokalizowanej przy samym
Zalewie.

Więcej informacji na facebooku Stowarzyszenia ↗

Podziel się z innymi: