Member Directory

Z wykształcenia prawnik, zawodowo pracownik samorządowy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu polityki rozwoju i programowania operacyjnego. Uczestniczyła w procesie przygotowania i realizacji kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej, tworzenia dokumentów strategicznych na każdym z poziomów zarządzania rozwojem, a także przygotowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Działaczka społeczna, która swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje by pomagać innym,
w szczególności w sprawach prawnych i administracyjnych. Udziela bezpłatnych porad prawnych, wspiera osoby niepełnosprawne, działa w sektorze NGO, prowadzi działalność wolontariacką.
Jest członkiem Rady Osiedla Staroniwa od dwóch kadencji. Bardzo lubi swoje osiedle i jego
mieszkańców, szanuje historię oraz tożsamość lokalną.
Jak sama mówi – Jej największą dumą jest rodzina, mąż oraz dwójka dzieci.

Motto „Miejscowość, która nie pielęgnuje swoich korzeni, przestaje istnieć bezimiennie” jest dla mnie źródłem inspiracji i przypomnieniem wartości, jakie niesie ze sobą przeszłość. Jestem członkiem "Stowarzyszenia Dzielnica- Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina", współtwórcą funpage „Słocina” na FB, gdzie tematyka historyczno-kulturowa jest w centrum uwagi. Moją pasją jest pożarnictwo. Aktywnie działam w Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Słocina, uczestnicząc w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zasiadam również w Zarządzie tejże jednostki. Na co dzień pracuje w jednej z uczelni wyższych w Rzeszowie.

Pracuje w firmie Polpharma. Jest Prezesem stowarzyszenia „Dzielnica” oraz członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Zbożowiec”. Przez ponad 20 lat pracował w radach osiedla a przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Osiedla Pobitno. Adam jest współautorem niewielkich publikacji o Pobitnie i Rzeszowskim Szlaku Konfederatów Barskich. W 2019 roku wygrał Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Redaguje portal dzielnica.rzeszow.pl oraz pobicińskiego facebooka.
Interesuje się historią miasta Rzeszowa, muzyką i sztuką. Kibicuje Stali Rzeszów. Odpoczywa z książką lub podczas górskich wędrówek.

Podziel się z innymi: