Member Directory

Działaczka społeczna kierująca się mottem „nie ma rzeczy nie możliwych, a są jedynie trudne do wykonania”.

Jej pasją są ludzie, niesienie im pomocy i działalność na rzecz rozwiązywania ich problemów. Swą rolę skutecznie realizuje w Radzie Osiedla, stowarzyszeniach, klubach seniora i inicjatywach miejskich.

Zawodowo germanistka i rusycystka odpowiedzialna m.in. za organizacje misji gospodarczych oraz wprowadzanie zagranicznych inwestorów na rynek polski.

Doświadczenie zdobywała w sektorze inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego i międzynarodowych firmach konsultingowych. Obecnie pracownik administracyjny.

Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Długoletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora (najpierw zespołu szkół, później szkoły podstawowej), edukator "Nowej Szkoły", doradca metodyczny, egzaminator, ekspert komisji ds awansu zawodowego nauczycieli.

Zainteresowania: psychodietetyka, stres i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli, chaos kompetencyjny w gminach.

Aktywista miejski, działacz społeczny i polityczny dzielący życie między Rzeszowem, a Łańcutem. Od lat działa na rzecz transportu, przyjaznej przestrzeni miejskiej, pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Sam od roku jeździ na wózku, więc zna problemy.

Współorganizator Marszu Równości w Rzeszowie i wielu protestów. Wieloletni uczestnik akcji Masz głos. Interesuje się architekturą, urbanistyką, samorządem oraz lokalną historią (m.in. przywraca pamięć o Żydach).

Uwielbia podróże, góry i festiwale muzyczne.

Przez większość kariery zawodowej zajmuję się kulturą i edukacją artystyczną w sektorze publicznym i prywatnym oraz projektowaniem graficznym i fotografią.

Organizuję warsztaty a także praktykuję i popularyzuję zdrowy styl życia. Oprócz tego działam jako miejska aktywistka w związku z lokalnym problem społeczno-środowiskowym. Najlepiej odnajduję się w zmianie, dlatego ważną częścią mojego życia są podróże i interakcje.

Człowiek kilku profesji, bo czy to talenty to już nie mnie to oceniać.

Rzeszowianin od ponad 30 lat - maż, ojciec, czynny pasjonat lotnictwa, inżynier i anglista a od niedawna również miejski aktywista relacjonujący na swój sposób otaczającą go rzeczywistość Rzeszowa.

To jednak co najważniejsze to przede wszystkim budowniczy chcący uczynić to miasto od nowa.

Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny uczelni wyższej. Sprawował obowiązki managera i kierownika, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Autor licznych projektów o charakterze społecznym i innowacyjnym, uczestnik międzynarodowych i krajowych staży oraz wizyt studyjnych.

Jako ekspert i doradca łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, doświadczeniem zawodowym i implementuje ją na działalność społeczną. Komentator regionalnego życia społecznego i gospodarczego. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zrównoważonym rozwoju, problemach społecznych oraz bezpieczeństwie wewnętrznym.

Jestem pracownikiem akademickim jednej z rzeszowskich uczelni. Od 18 lat zajmuję się zarządzaniem projektami oraz rozwojem terytorialnym.

Specjalizuję się w problematyce nowoczesnego zarządzania publicznego, w szczególności na poziomie samorządów lokalnych.

Jak formułować i wdrażać strategię gminy? Jak realizować kontrolę zarządczą w jednostce samorządu terytorialnego? Jak wdrażać i kontrolować transparentny budżet zadaniowy? Jak usprawnić komunikację między komórkami organizacyjnymi urzędu oraz urzędem a jednostkami podległymi? Jak prowadzić skuteczną komunikację z interesariuszami? Na takie m.in. pytania próbuję odpowiedzieć w swojej pracy naukowej oraz wdrożeniowej.

Podziel się z innymi: