Stowarzyszenie Zielone Płuca Osiedla Przybyszówka

Stowarzyszenie Zielone Płuca Osiedla Przybyszówka jest organizacją, która niedawno powołana została do podejmowania działań na rzecz ochrony naszego wspólnego dobra, jakim jest przyroda. Zwracamy uwagę, że właściwa odnowa i przeciwdziałanie dewastacji miejskich terenów zielonych, są konieczne m.in. ze względu na kryzys ekologiczny i klimatyczny. Miejskie tereny zielone, to również doskonałe narzędzie do walki z wszechogarniającym nas smogiem. Są naszą naturalną tarczą, która już teraz zmniejsza dotkliwość skutków kryzysu.

Naszą działalnością, chcemy zwrócić uwagę włodarzy miasta, na głos ludzi nauki i lokalnych społeczności, nawołujący do zaniechania biernego wykonywania biznesplanów developerskich. Rolą naszego Stowarzyszenia będzie dołożenie wszelkich starań, aby urzędnicy miejscy traktowali swą pracę, jako misję na rzecz mieszkańców. Z zaniepokojeniem obserwujemy zapędy developerów, ukierunkowane na zabudowę terenów miejskich budynkami wysokimi (posiadającymi nawet 15 – 18 kondygnacji). W naszej ocenie działania takie winny być poprzedzone dokładnymi analizami pod kątem lokalnych uwarunkowań terenowych, odpowiedniej infrastruktury transportowej, opinii środowiskowych czy wreszcie faktu, że tak duże inwestycje zakłócać mogą ład przestrzenny (wysokie budynki inwestorzy planują wśród niskiej zabudowy). Obawiamy się, że wysokie budynki, mające powstać na Osiedlu Przybyszówka – wzdłuż ulicy Pańskiej, nie spełniają wielu z ww. kryteriów. Kontynuacja tej szkodliwej tendencji, którą nazywamy „betonowaniem Rzeszowa” – w dalszej perspektywie – niesie z sobą katastrofalne skutki dla przyszłych mieszkańców miasta, którymi będą nasze dzieci i wnuki.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasze działania będą miały charakter długofalowy. Spotkamy się z wieloma oponentami, którzy będą chcieli uciszyć nasz głos, jednak pozostajemy w przekonaniu, że prawdziwa siła jest w nas – ludziach.

Podziel się z innymi: