Ruch Społeczny Zielony Zimowit

Krótko podsumuję sytuację na części osiedla Zalesie, którą będę nazywał „Osiedle Zimowit”, dodam tylko, że chodzi mi o ostatni i jedyny zachowany zielony teren Zalesia, który został przeznaczony dla mieszkańców na miejsce rekreacji!

  1. W 1999 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa funkcję tego terenu „jako zieleń parkową”.
  2. W 2002 roku przy udziale mieszkańców zrealizowano cel MPZP – zasadzono na tym terenie zgodnie z przedłożonym planem drzewa i krzewy.
  3. Po odzyskaniu działek przez właścicieli albo ich spadkobierców, teren podzielono na dwie działki. Większa należy do dewelopera, mniejsza do osób prywatnych. Nowi właściciele prywatni wycięli wszystkie posadzone przez nas drzewa i krzewy na swojej działce.
  4. Od 5 lat walczymy o uniemożliwienie zabudowy tych działek. Przeprowadziliśmy trzy akcje zbierania podpisów pod petycjami do Prezydenta Ferenca. Zebraliśmy łącznie przeszło 2 108 podpisów, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców utrzymaniem terenu w zgodzie z jego przeznaczeniem. Dlatego też w ostatniej petycji zwróciliśmy się o utworzenie na całym tym obszarze terenu rekreacji dla mieszkańców Zalesia. Wszystkie te petycje poparła Rada Osiedla Zalesie.
  5. Od około 5 lat mieszkańcy byli obecni na wszystkich sesjach Rady Miasta, na których miały miejsce próby zmiany MPZP tego zielonego terenu. Radni miejscy za każdym razem wszystkie te próby oddalali.
  6. Uchwała Rady Miasta zobowiązała Prezydenta do zamiany działki należącej do dewelopera na działkę miejską. Jak dotąd nie doszło do realizacji tej uchwały, ani do wykupienia działki prywatnej.
  7. Uzupełnienie: W dniu 03-09-2020 otrzymałem pismo Zarządu Zieleni Miejskiej informujące o tym, że w dniu 28.08 .2020 r. tutejszy Zarząd wystąpił do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa o nabycie na rzecz Gminy Miasto Rzeszów terenów oznaczonych jako działki nr 162913 i 1630l13 w obr. 209 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Andrzej Dyżewski i Tadeusz Paszkiewicz

Fot. Marcin Piecyk na zdjęciu Tadeusz Paszkiewicz,  Maria Paszkiewicz i Andrzej Dyżewski.

Podziel się z innymi: