Nominacja Jacka Strojnego na Prezydenta Miasta Rzeszowa

Nominacja Jacka Strojnego na Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zarząd stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa jednogłośnie podjął decyzję o nominacji Jacka Strojnego jako Kandydata na Urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa po zaciągnięciu opinii wszystkich członków stowarzyszenia.

Jacek Strojny ↗ jest profesorem Politechniki Rzeszowskiej, zajmującym się od 20 lat problematyką rozwoju terytorialnego oraz zarządzaniem publicznym. Jego habilitacja dotyczyła zarządzania procesami i projektami w samorządzie lokalnym. Od 14 lat pracuje w radach nadzorczych spółek komunalnych, zdobywając doświadczenie w tak ważnych obszarach jak ciepłownictwo czy budowanie mieszkań komunalnych. Jest także cenionym ekspertem pracującym na rzecz sektora publicznego. Brał udział we wdrożeniach znaczących zmian organizacyjnych m.in. w powiecie nowotarskim czy mieście Jaworzno. Jako ekspert Związku Miast Polskich brał udział we wdrożeniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, zaś jako ekspert Kancelarii Premiera Rady Ministrów wdrażał systemowe zarządzanie projektami w administracji centralnej. W ostatnim czasie wspierał samorząd gruziński we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, niezbędnych w procesie akcesji Gruzji do Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z jego biogramem ↗.

Jacek jest osobą z odpowiedzią wiedzą oraz doświadczeniem i jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami i wykorzystać szanse jakie stoją przed Rzeszowem. Rzeszów ma teraz swoje „pięć” minut, nie możemy pozwolić aby je marnować. Do zrobienia jest dużo począwszy od zmiany anachronicznego podejścia do zarządzania miastem po rozwiązanie kluczowych problemów miasta tj. komunikacja czy kształtowanie przestrzeni miejskiej. Rzeszów po 20 latach rządów tych samych osób potrzebuje nowej wizji i strategii rozwoju. Jacek poprzez swoją dotychczasową pracę i kompetencje jest gwarantem zmian na jakie czekają mieszkańcy Rzeszowa.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *