Fatalna kondycja finansowa Rzeszowa

Fatalna kondycja finansowa Rzeszowa

W 2022 r. drastycznie pogorszyła się kondycja finansowa Rzeszowa❗️Niedawno mieliśmy w Radzie Miasta głosowanie dotyczące absolutorium. Jakoś mało było dyskusji na temat kondycji finansowej Miasta. Tymczasem Rzeszów zanurkował głęboko w rankingu miast na prawach powiatu, przesuwając się z 4️⃣1️⃣ na 5️⃣1️⃣ pozycję‼️ Spośród miast wojewódzkich gorszą sytuację ma tylko miasto Kielce (5️⃣7️⃣ pozycja).

W rankingu wzięto pod uwagę kluczowe wskaźniki kondycji finansowej, takie jak:
W1️⃣ Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2️⃣ Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
W3️⃣ Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4️⃣ Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W5️⃣ Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
W6️⃣ Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
W7️⃣ Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Szczególnie na tle innych miast pogorszyła się relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – wskaźnik W2️⃣ spadł z 57 do 26% wzorca (Warszawa). Wyraźnie pogorszyła się także relacja zobowiązań do dochodów ogółem – wskaźnik W6️⃣ spadł z 38 do 21% wzorca (Jastrzębie Zdrój). Ze wszystkich wskaźników najgorzej wypada udział środków europejskich w wydatkach ogółem – wskaźnik W5️⃣ to tylko 15% wzorca (Świnoujście).

Warto podkreślić, że rok 2022 był bardzo trudny dla wszystkich samorządów. Zarówno polityka podatkowa państwa jak i kryzys inflacyjny miały destrukcyjny wpływ na finanse samorządu. Ranking wskazuje jednak, że w niektóre samorządy lepiej radziły sobie z kryzysem, inne, jak Rzeszów gorzej. Siłę pokazały szczególnie śląskie Miasta – aż 4 znalazły się w pierwszej 10-tce: Tychy (2 miejsce), Gliwice (7 miejsce), Katowice (8 miejsce), Dąbrowa Górnicza (10 miejsce). Bardzo dobrze wypadają także dwa miasta z Pomorza – Sopot i Gdańsk (odpowiednio 4 i 6 miejsce).

Mając na uwadze te informacje dziwi mocno jakość dyskusji podczas sesji absolutoryjnej. Czy Radni Miasta nie dysponują takimi danymi, czy też nie potrafią z nich wyciągać wniosków❓ Czy w związku z tą sytuacją podjęte zostaną działania nadzorcze ze strony Rady Miasta❓ Czy wdrożone zostaną dobre praktyki zarządzania np. z miast śląskich, Wrocławia, Gdańska czy Sopotu❓

Będziemy przyglądać się tej sytuacji dla Was i w przypadku braku właściwej reakcji ze strony Rady Miasta Rzeszowa podejmiemy stosowne inicjatywy związane z wdrożeniem działań naprawczych i zaradczych.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *