List otwarty Społecznych Strażników Drzew do władz miasta Rzeszowa

List otwarty Społecznych Strażników Drzew do władz miasta Rzeszowa

Społeczni Strażnicy Drzew działający w ramach Fundacji Będzie Dziko, zaniepokojeni skalą decyzji zezwalających na wycinkę drzew w Rzeszowie za 2020 r. tj. 1 347 szt. (bez uwzględnienia wycinek w ramach inwestycji drogowych i na terenach osób fizycznych) oraz kolejnych, planowanych w najbliższym czasie, wyrażamy nasz sprzeciw wobec takiego sposobu zarządzania zielenią miejską wspólnie z popierającymi nas organizacjami oraz osobami.

Wnioskujemy o zmianę założeń w podejściu do istniejącego drzewostanu miasta Rzeszowa. Uważamy, że drzewo może być usunięte po rozpatrzeniu i wyczerpaniu wszystkich innych możliwości, czyli w ostateczności, którą można określić złem koniecznym. To drzewa i zieleń mają stać się najważniejsze, inaczej w ciągu najbliższych lat zniknie większość dużych drzew, a miasto stanie się betonowa pustynią z cherlawymi sadzonkami stojącymi w donicach. Bez dużych powierzchni z wysoką zielenią zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta będzie poważnie zagrożone.

Nie od dziś wiadomo, że najważniejszym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na jakość życia w mieście, jest funkcja klimatyczna zieleni. Składa się na nią kilka równie ważnych podfunkcji, które w sumie przekładają się na zdrowie i dobrostan człowieka. Zieleń chroni ludzi od różnych zanieczyszczeń w powietrzu, a obecność drzew w otoczeniu ulic może obniżyć zanieczyszczenia pyłowe nawet o 60%. Procesy biologiczne, które w nich zachodzą m. in. fotosynteza przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Oprócz dwutlenku węgla rośliny pochłaniają także inne toksyczne gazy, takie jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon czy tlenek węgla.  

Oprócz tego, tereny biologicznie czynne pełnią inne podstawowe funkcje: biologiczną, hydrologiczną, oraz społeczną (korzystny wpływ na psychikę, stan zadowolenia), estetyczną, akustyczną, ochronną.

Odpowiedzialnie i poważnie traktujemy aktualny kryzys klimatyczny i katastroficzne prognozy naukowców co do zagrożeń ekologicznych. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze, bezmyślne straty w miejskich zasobach zieleni, wynika to z dbałości o przyszłe pokolenia, które będą żyć w naszym mieście.

Aby osiągnąć lepsze standardy w ochronie istniejącego drzewostanu, wnioskujemy o:
– powołanie zespołu do spraw drzew, w którym znajdą się przedstawiciele zarówno Urzędów Miasta, jak i mieszkańców, a także organizacji ekologicznych.
– wyposażenie Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie, w sprzęt i technologie badawcze oparte o najnowszą wiedzę i najlepsze przykłady z innych miast (np. przesadzarka do drzew i przeszkolony zespół)
– przygotowanie i uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie będą uwzględnione tereny przeznaczone pod zieleń wysoką (parki, skwery, zagajniki miejskie, itp.).
– zwiększenie środków na nasadzenia nowych drzew,

Wierzymy, że jest możliwe w tej kwestii porozumienie, które wyeliminuje ewentualne konflikty w przyszłości. Wiemy, że niekiedy wycięcia drzew nie da się uniknąć, ale w wielu przypadkach można znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Kilkudziesięcioletnie drzewa są zbyt cenne, aby je usuwać nie zadając sobie trudu poszukania innego rozwiązania. Takie rozwiązanie udało się znaleźć w przypadku dębu przy ul. Fredry, drzew na Placu Wolności, czy rewitalizowanych podwórek na osiedlu Gen. Andersa. Traktujemy to jako oznaki dobrych relacji i chęci współpracy w sprawach ważnych dla mieszkańców i dla środowiska. Wszystkim nam zależy, aby w naszym mieście żyło się lepiej.

Z pozdrowieniami dla Pana Prezydenta, radnych miejskich i pracowników Urzędu Miasta

Sygnatariusze:
Społeczni Strażnicy Drzew ↗
Fundacja Będzie Dziko
Stacja Rzeszów Dziki
Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa
Stowarzyszenie Czysty i Zdrowy Rzeszów ↗
Stowarzyszenie Ekoskop
Większość członków Harcerskiego Klubu Ekologicznego
Zielone Osiedle Grabskiego
Elżbieta Niedzielska (Stowarzyszenie Spacerowa)
Piotr Tabor (Stowarzyszenie Stop Wieżowcom)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *