Apel do Rady Miasta

Apel do Rady Miasta

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni.

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy analizę polityki Miasta w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyłania się z niej obraz niepokojący nie tylko ze względu na wpływ na destrukcję funkcjonalna kolejnych obszarów Miasta Rzeszowa. Problemem jest także praktyka polegająca na rażącym opóźnianiu wykonania wielu uchwał w zakresie MPZP, w tym tych o kluczowym znaczeniu, a dotyczących zagospodarowania terenów wokół Wisłoka.

Zwracamy się zatem z apelem o podjęcie niezwłocznych oraz skutecznych działań w zakresie ucywilizowania polityki zagospodarowania przestrzennego. W szczególności zwracamy się z apelem o:

  • wyjaśnienie przypadków rażących opóźnień w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wyjaśnienie ewentualnych związków przyczynowo skutkowych pomiędzy opóźnieniami o których mowa wyżej a gospodarką mieniem, w szczególności w zakresie zamiany działek oraz wydawanie warunków zabudowy,
  • niezwłoczne wprowadzenie systemowego nadzoru nad wykonywaniem uchwał Rady Miasta w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.:
  • rejestru uchwał wraz z aktualizowaną kwartalnie informacją na temat postępów w ich realizacji,
  • zobowiązanie Prezydenta Miasta do przygotowywania pisemnych wyjaśnień przyczyn opóźnień w realizacji uchwał Rady Miasta.

Liczymy, że Rada Miasta w trybie pilnym zajmie się zaprezentowanym problemem oraz podejmie skuteczne działania w zakresie jego rozwiązania.

Artur Polakiewicz
Obserwuj
Ostatnie artykuły autora: Artur Polakiewicz (zobacz wszystkie)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *